tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Thanh toán theo uỷ quyền phải được quy định trong hợp đồng

  • Cập nhật : 24/10/2017

Đơn vị ông Trần Trung Kiên (TP. Hồ Chí Minh) ký hợp đồng bán hàng cho một cơ quan Nhà nước, sử dụng ngân sách, có tài khoản tại kho bạc. Căn cứ Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC, đơn vị ông Kiên chỉ định bên mua thanh toán tiền hàng (có giá trị trên 20 triệu đồng) vào tài khoản của bên thứ ba (có quy định rõ trong hợp đồng).

thanh toan theo uy quyen phai duoc quy dinh trong hop dong

Thanh toán theo uỷ quyền phải được quy định trong hợp đồng

Bên thứ ba là một pháp nhân hoạt động bình thường theo quy định của pháp luật. Ông Kiên hỏi, việc thanh toán tiền mua hàng từ tài khoản của bên mua mở tại Kho bạc Nhà nước sang tài khoản của bên thứ ba do bên bán chỉ định có đúng theo quy định của pháp luật không?

Về vấn đề này, Kho bạc Nhà nước có ý kiến như sau:

Tại Tiết c, Khoản 6, Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính quy định: “c) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo uỷ quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật…”.

Theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 1/3/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 2/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước thì đối với các khoản chi thường xuyên Kho bạc Nhà nước kiểm soát thanh toán trên cơ sở hợp đồng mua sắm hàng hóa, dịch vụ (Đối với khoản chi có giá trị hợp đồng từ 20 triệu đồng trở lên).

Trường hợp hợp đồng có quy định cụ thể về việc chỉ định bên mua thanh toán tiền hàng vào tài khoản của bên thứ ba và trên cơ sở đề nghị của đơn vị sử dụng ngân sách (bên mua), Kho bạc Nhà nước căn cứ các quy định tại hợp đồng và các hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BTC để thực hiện thanh toán cho đơn vị thụ hưởng.

Theo Chinhphu.vn

Trở về

Bài cùng chuyên mục