tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Xuất hóa đơn đối với hợp đồng ba bên trong những trường hợp nào?

  • Cập nhật : 22/10/2017

Cục Thuế Bình Dương vừa có Công văn phúc đáp vướng mắc của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Môi Trường Việt Xanh trong việc xuất hóa đơn đối với hợp đồng ba bên. Theo đó, Cục Thuế Bình Dương yêu cầu doanh nghiệp áp dụng quy định theo Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

xuat hoa don doi voi hop dong ba ben trong nhung truong hop nao?

Xuất hóa đơn đối với hợp đồng ba bên trong những trường hợp nào?

Hướng dẫn về việc lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định Thông tư 39/2014/TT-BTC, Cục Thuế Bình Dương thông tin:

Về đối tượng áp dụng: Điều 2 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định: Người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bao gồm: Tổ chức, hộ, cá nhân Việt Nam kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại Việt Nam hoặc bán ra nước ngoài; Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại Việt Nam hoặc sản xuất kinh doanh ở Việt Nam bán hàng ra nước ngoài; Tổ chức, hộ, cá nhân Việt Nam hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài không kinh doanh nhưng có bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại Việt Nam.

Về nguyên tắc lập hóa đơn: Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định: Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này; Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.

Căn cứ vào các quy định trên đối với từng trường hợp cụ thể, Cục Thuế Bình Dương khuyến nghị: Trường hợp Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Môi Trường Việt Xanh đang áp dụng hiện nay là phương pháp khấu trừ. Cụ thể, ngày 17/03/2017 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Môi Trường Việt Xanh ký hợp đồng 03 bên (số 35C0317/MTX-HĐKT) với Công ty TNHH Cargill Việt Nam tại Tiền Giang và Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại Môi Trường Xanh (GECO) việc thu gom, vận chuyển và xử lý các loại chất thải theo quy định.

Trường hợp, trong hợp đồng kinh tế quy định Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Môi Trường Việt Xanh tiếp nhận và xử lý chất thải theo danh mục xử lý từ Công ty GECO bàn giao, qua đó đơn giá xử lý phát sinh cho việc chuyển giao các chất thải trên do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Môi Trường Việt Xanh và Công ty GECO thực hiện với nhau (lập hóa đơn GTGT và thanh toán chi phí xử lý chất thải nguy hại). Sau đó, căn cứ hóa đơn GTGT đã lập của Công ty GECO (theo số lượng thực tế chất thải đã giao nhận), Công ty TNHH Cargill Việt Nam thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng.

Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại Công ty TNHH Cargill Việt Nam yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Môi Trường Việt Xanh lập và xuất hóa đơn giá trị gia tăng phần chất thải mà Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Môi Trường Việt Xanh đã xử lý không thực hiện qua Công ty GECO là không đúng theo quy định trong hợp đồng kinh tế. Do vậy, Cục Thuế Bình Dương đề nghị Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Môi Trường Việt Xanh và các đơn vị liên quan căn cứ các điều khoản trong hợp đồng đã ký với nhau để thực hiện theo đúng quy định./.

Theo mof.gov.vn

Trở về

Bài cùng chuyên mục