tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Miễn thuế XK cho sản phẩm gắn nhãn xanh Việt Nam

  • Cập nhật : 30/04/2016

(Tin kinh te)

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Theo dự thảo, các sản phẩm thân thiện với môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường gắn nhãn xanh Việt Nam; miễn thuế xuất khẩu (nếu có).

Trong khi đó, các sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận được giảm 50% thuế xuất khẩu (nếu có).

Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế xuất khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Ngoài hồ sơ hải quan, doanh nghiệp phải bổ sung thêm các chứng từ chứng minh hàng hóa thuộc đối tượng hưởng ưu đãi là văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sản phẩm thân thiện với môi trường được gắn nhãn xanh Việt Nam đối với sản phẩm xuất khẩu là sản phẩm thân thiện môi trường được gắn nhãn xanh Việt Nam hoặc văn bản chứng nhận cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận về sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(Theo Báo Hải Quan) 

Trở về

Bài cùng chuyên mục