tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Giá bông kỳ hạn tại NYBOT sáng ngày 30/6/2016

  • Cập nhật : 30/06/2016

Đvt: Uscent/lb

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Jul'16

-

-

-

64,50*

64,50

Oct'16

66,25

66,25

66,25

66,25

66,22

Dec'16

66,09

66,10

65,91

66,05

65,85

Mar'17

66,34

66,34

66,34

66,34

66,18

May'17

66,56

66,56

66,56

66,56

66,42

Jul'17

66,90

66,90

66,90

66,90

66,79

Oct'17

-

-

-

66,90*

66,90

Dec'17

-

-

-

67,24*

67,24

Mar'18

-

-

-

67,35*

67,35

May'18

-

-

-

67,29*

67,29

Jul'18

-

-

-

67,25*

67,25

Oct'18

-

-

-

67,26*

67,26

Dec'18

-

-

-

67,29*

67,29

Mar'19

-

-

-

67,29*

67,29

May'19

-

-

-

67,29*

67,29

Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet

Trở về

Bài cùng chuyên mục