tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Giá bông kỳ hạn tại NYBOT sáng ngày 29/6/2016

  • Cập nhật : 29/06/2016

Đvt: Uscent/lb

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Jul'16

-

-

-

64,66*

64,66

Oct'16

66,23

66,23

66,23

66,23

66,14

Dec'16

65,85

66,23

65,73

66,04

65,86

Mar'17

66,14

66,46

66,09

66,15

66,12

May'17

66,37

66,66

66,37

66,66

66,34

Jul'17

66,69

66,97

66,69

66,97

66,70

Oct'17

-

-

-

66,64*

66,64

Dec'17

67,00

67,20

67,00

67,20

67,15

Mar'18

-

-

-

67,28*

67,28

May'18

-

-

-

67,24*

67,24

Jul'18

-

-

-

67,25*

67,25

Oct'18

-

-

-

67,26*

67,26

Dec'18

-

-

-

67,29*

67,29

Mar'19

-

-

-

67,29*

67,29

May'19

-

-

-

67,29*

67,29

Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet

Trở về

Bài cùng chuyên mục