tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Giá vàng SJC 25-08-2016

  • Cập nhật : 25/08/2016
Cập nhật lúc 09:45:43 AM 25/08/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 36.260 36.520
Vàng SJC 10L 36.260 36.520
Vàng SJC 1L 36.260 36.520
Vàng SJC 5c 36.260 36.540
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 36.260 36.550
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 35.720 36.120
Vàng nữ trang 99,99% 35.320 36.120
Vàng nữ trang 99% 34.962 35.762
Vàng nữ trang 75% 25.843 27.243
Vàng nữ trang 58,3% 19.810 21.210
Vàng nữ trang 41,7% 13.814 15.214
Hà Nội
Vàng SJC 36.260 36.540
Đà Nẵng
Vàng SJC 36.260 36.540
Nha Trang
Vàng SJC 36.250 36.540
Cà Mau
Vàng SJC 36.260 36.540
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 36.250 36.540
Bình Phước
Vàng SJC 36.230 36.550
Huế
Vàng SJC 36.260 36.540
Cập nhật lúc 08:11:41 AM 25/08/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 36.220 36.480
Vàng SJC 10L 36.220 36.480
Vàng SJC 1L 36.220 36.480
Vàng SJC 5c 36.220 36.500
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 36.220 36.510
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 35.700 36.100
Vàng nữ trang 99,99% 35.300 36.100
Vàng nữ trang 99% 34.943 35.743
Vàng nữ trang 75% 25.828 27.228
Vàng nữ trang 58,3% 19.798 21.198
Vàng nữ trang 41,7% 13.805 15.205
Hà Nội
Vàng SJC 36.220 36.500
Đà Nẵng
Vàng SJC 36.220 36.500
Nha Trang
Vàng SJC 36.210 36.500
Cà Mau
Vàng SJC 36.220 36.500
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 36.210 36.500
Bình Phước
Vàng SJC 36.190 36.510
Huế
Vàng SJC 36.220 36.500
Cập nhật lúc 00:05:00 AM 25/08/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 36.370 36.630
Vàng SJC 10L 36.370 36.630
Vàng SJC 1L 36.370 36.630
Vàng SJC 5c 36.370 36.650
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 36.370 36.660
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 35.950 36.350
Vàng nữ trang 99,99% 35.550 36.350
Vàng nữ trang 99% 35.190 35.990
Vàng nữ trang 75% 26.015 27.415
Vàng nữ trang 58,3% 19.944 21.344
Vàng nữ trang 41,7% 13.909 15.309
Hà Nội
Vàng SJC 36.370 36.650
Đà Nẵng
Vàng SJC 36.370 36.650
Nha Trang
Vàng SJC 36.360 36.650
Cà Mau
Vàng SJC 36.370 36.650
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 36.360 36.650
Bình Phước
Vàng SJC 36.340 36.660
Huế
Vàng SJC 36.370 36.650
Trở về

Bài cùng chuyên mục