tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Giá vàng SJC 17-02-2016

  • Cập nhật : 17/02/2016
Cập nhật lúc 03:18:11 PM 17/02/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg33.25033.700
Vàng SJC 10L33.25033.700
Vàng SJC 1L33.25033.700
Vàng SJC 5c33.25033.720
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c33.25033.730
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c32.60033.000
Vàng nữ trang 99,99%32.20033.000
Vàng nữ trang 99%31.87332.673
Vàng nữ trang 75%23.70224.902
Vàng nữ trang 58,3%18.19119.391
Vàng nữ trang 41,7%12.71213.912
Hà Nội
Vàng SJC33.25033.720
Đà Nẵng
Vàng SJC33.25033.720
Nha Trang
Vàng SJC33.24033.720
Cà Mau
Vàng SJC33.25033.720
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC33.24033.720
Bình Phước
Vàng SJC33.22033.730
Huế
Vàng SJC33.25033.720
Cập nhật lúc 09:57:49 AM 17/02/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg33.30033.750
Vàng SJC 10L33.30033.750
Vàng SJC 1L33.30033.750
Vàng SJC 5c33.30033.770
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c33.30033.780
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c32.60033.000
Vàng nữ trang 99,99%32.20033.000
Vàng nữ trang 99%31.87332.673
Vàng nữ trang 75%23.70224.902
Vàng nữ trang 58,3%18.19119.391
Vàng nữ trang 41,7%12.71213.912
Hà Nội
Vàng SJC33.30033.770
Đà Nẵng
Vàng SJC33.30033.770
Nha Trang
Vàng SJC33.29033.770
Cà Mau
Vàng SJC33.30033.770
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC33.29033.770
Bình Phước
Vàng SJC33.27033.780
Huế
Vàng SJC33.30033.770
Cập nhật lúc 08:17:55 AM 17/02/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg33.40033.800
Vàng SJC 10L33.40033.800
Vàng SJC 1L33.40033.800
Vàng SJC 5c33.40033.820
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c33.40033.830
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c32.70033.000
Vàng nữ trang 99,99%32.20033.000
Vàng nữ trang 99%31.87332.673
Vàng nữ trang 75%23.70224.902
Vàng nữ trang 58,3%18.19119.391
Vàng nữ trang 41,7%12.71213.912
Hà Nội
Vàng SJC33.40033.820
Đà Nẵng
Vàng SJC33.40033.820
Nha Trang
Vàng SJC33.39033.820
Cà Mau
Vàng SJC33.40033.820
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC33.39033.820
Bình Phước
Vàng SJC33.37033.830
Huế
Vàng SJC33.40033.820
Cập nhật lúc 00:02:13 AM 17/02/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
LoạiMuaBán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg33.45033.800
Vàng SJC 10L33.45033.800
Vàng SJC 1L33.45033.800
Vàng SJC 5c33.45033.820
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c33.45033.830
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c32.75033.050
Vàng nữ trang 99,99%32.25033.050
Vàng nữ trang 99%31.92332.723
Vàng nữ trang 75%23.74024.940
Vàng nữ trang 58,3%18.22019.420
Vàng nữ trang 41,7%12.73313.933
Hà Nội
Vàng SJC33.45033.820
Đà Nẵng
Vàng SJC33.45033.820
Nha Trang
Vàng SJC33.44033.820
Cà Mau
Vàng SJC33.45033.820
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC33.44033.820
Bình Phước
Vàng SJC33.42033.830
Huế
Vàng SJC33.45033.820
Trở về

Bài cùng chuyên mục