tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

  • Cập nhật : 23/06/2018

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Mỹ Việt đề nghị xem xét việc Công ty không phải thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản.

Công ty CP Mỹ Việt đã được UBND tỉnh Quảng Nam quyết định việc đầu tư, đã giao đất, ký hợp đồng thuê đất để đầu tư xây dựng dự án Phát triển và kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn và biệt thự ven sông tại xã Điện Dương thuộc Khu Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam với các công trình dịch vụ, vui chơi giải trí với đầy đủ cơ sở hạ tầng và các biệt thự nghỉ dưỡng để bán, cho thuê dài hạn hoặc ngắn hạn trước ngày hiệu lực của Luật Kinh doanh bất động sản.

Ban Quản lý phát triển Đô thị mới Điện Nam- Điện Ngọc chấp thuận tại tờ trình số 30/BQL ngày 21/2/2014 và được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đồng ý tại công văn số 618/UBND-KTN ngày 26/2/2014.     

Vì lý do trên, Công ty kiến nghị Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam xem xét việc Công ty không phải thông báo đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà tại Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả trả lời. Công ty đề nghị Bộ Xây dựng, các cơ quan quản lý xem xét giúp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư thuận lợi cũng như góp phần xây dựng cùng phát triển cho khu vực.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/9/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: “Các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc đầu tư, đã được giao đất, cho thuê đất, đã có văn bản cho phép chuyển nhượng dự án và các hợp đồng chuyển nhượng, bán, cho thuê, cho thuê mua bất động sản đã ký trước ngày 1/7/2015 thì không phải làm lại thủ tục theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13”.

Khoản 2 Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: “Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua”.

Khoản 4 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: “Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là nhà, công trình xây dựng đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản nếu bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản trong dự án đó sau ngày 1/7/2015 (ngày có hiệu lực của Luật Kinh doanh bất động sản 2014) thì phải thực hiện theo các quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và Nghị định số 76/2015/NĐ-CP (không phụ thuộc vào thời điểm của dự án được chấp thuận đầu tư, giao đất, cho thuê đất trước hay sau ngày 1/7/2015). Đối với bất động sản là nhà ở hình thành trong tương lai thì phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan.

Theo Chinhphu.vn

Trở về

Bài cùng chuyên mục