tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Bị thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn sẽ được ngân hàng cơ cấu lại nợ, miễn, giảm lãi vay

  • Cập nhật : 10/03/2016

(Thien tai)

Thống đốc cũng yêu cầu các TCTD chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch căn cứ vào khả năng phục hồi sản xuất của khách hàng tiếp tục cho vay để khách hàng thực hiện phương án, dự án sản xuất kinh doanh theo quy định

Do ảnh hưởng của El Nino, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa ban hành chỉ thị 03 yêu cầu các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Chính sách xã hội, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hỗ trợ khắc phục thiệt hại do hạn hạn, xâm ngập mặn và khôi phục sản xuất cho người dân vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương, tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long là hết sức nghiêm trọng. Để hỗ trợ khắc phục thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn; giúp người dân, tổ chức kinh tế ổn định sản xuất và đời sống, Thống đốc NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng rà soát, xác định thiệt hại; Chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch chủ động rà soát thiệt hại vốn tín dụng do hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long;

Đặc biệt, trên cơ sở số liệu thiệt hại vốn tín dụng đã được xác định, TCTD xem xét thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay theo thẩm quyền và khả năng tài chính của TCTD;

Đồng thời, chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn căn cứ vào Quyết định công bố thiên tai do hạn hán, xâm nhập mặn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố khẩn trương hướng dẫn, phối hợp với khách hàng hoàn thiện hồ sơ đề nghị khoanh nợ và tổng hợp số liệu báo cáo NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và Trụ sở chính của TCTD để khoanh nợ theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và Thông tư hướng dẫn số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của NHNN;

Ngoài ra, các TCTD chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch căn cứ vào khả năng phục hồi sản xuất của khách hàng tiếp tục cho vay để khách hàng thực hiện phương án, dự án sản xuất kinh doanh theo quy định. TCTD chủ động huy động, điều hoà để đảm bảo nguồn vốn cho các nhu cầu vay khôi phục sản xuất của khách hàng;

Các TCTD cần chủ động tiếp cận, tham gia đầu tư vào các dự án, chương trình đầu tư các công trình phòng, chống, hạn chế hạn hán, xâm nhập mặn, công trình nước sạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy định về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng; Căn cứ vào khả năng tài chính, tổ chức tín dụng thực hiện công tác hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân tại các địa phương bị thiệt hại nghiêm trọng, nhất là đối với đồng bào dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn, nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đối với Ngân hàng Chính sách xã hội, Thống đốc NHNN yêu cầu ưu tiên đảm bảo nguồn vốn để cho vay theo các chương trình tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo quy định tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, bao gồm cả các đối tượng có nợ bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn chưa trả được nợ cho ngân hàng và đang được xem xét xử lý theo quy định. Đồng thời, cân đối nguồn vốn để ưu tiên cho chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn đối với các vùng bị thiệt hại nặng do hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long...

(Theo CafeF)

 

Trở về

Bài cùng chuyên mục