tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Thực hiện các gói truyền thông có phải đấu thầu?

  • Cập nhật : 19/08/2018

Cơ quan ông Trần Huy có sử dụng vốn sự nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong hoạt động về truyền thông. Trong đó cơ quan ông phối hợp với một Trang báo in của tỉnh ủy về việc đăng bài thông tin tuyên truyền trên báo và phát hành báo đến các xã trên địa bàn tỉnh.

Ông Huy hỏi, việc phối hợp với nội dung trên thì cơ quan ông có phải áp dụng quy định chỉ định thầu và các bước thẩm định dự toán theo Thông tư 58/2016/TT-BTC hay không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại điểm g Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp quy định về các hình thức lựa chọn nhà thầu:

Trường hợp sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng để mua sắm sản phẩm in, tài liệu, biểu mẫu, ấn phẩm, ấn chỉ, tem; văn hóa phẩm, sách, tài liệu, phim ảnh và các sản phẩm, dịch vụ để tuyên truyền, quảng bá và phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ (điểm g Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 58/2016/TT-BTC) thì thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 58/2016/TT-BTC. Theo đó, khi lựa chọn nhà thầu để thực hiện tuyên tuyền thì thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu và Thông tư số 58/2016/TT-BTC.

Theo chinhphu.vn

Trở về

Bài cùng chuyên mục