tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Công ty tài chính Cao su Việt Nam chính thức bị “xóa sổ”

  • Cập nhật : 27/12/2015

(Tai chinh)

Ngày 23/12/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định về việc thu hồi Giấy phép hoạt động của Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Việt Nam.

Theo đó, NHNN thu hồi Giấy phép hoạt động số 02/GP-NHNN ngày 06/10/1998 do Thống đốc NHNN cấp cho Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Việt Nam.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Công ty tài chính Cao su Việt Nam có trách nhiệm hoàn trả NHNN bản gốc Giấy phép hoạt động số 02/GP-NHNN ngày 06/10/1998 do Thống đốc NHNN cấp, chấm dứt ngay các hoạt động kinh doanh kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Bên cạnh đó, công ty sẽ phải thực hiện các thủ tục chấm dứt tồn tại của công ty và các đơn vị mạng lưới theo quy định của pháp luật; thực hiện bố cáo sáp nhập, bố cáo chấm dứt hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng; trên trang thông tin điện tử của Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Việt Nam.

Trước đó, ngày 22/9/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có Quyết định số 1634/QĐ-TTg về việc sáp nhập Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Việt Nam vào Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Cao su Việt Nam có trách nhiệm thực hiện sáp nhập đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành; lập hợp đồng sáp nhập; tiếp nhận - chuyển giao các tài sản, lao động hiện có tại Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Cao su Việt Nam.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được kế thừa các nghĩa vụ, quyền và lợi ích từ Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Cao su Việt Nam đã xác lập và còn tồn tại để tiếp tục xử lý thu hồi nợ và trả nợ, không thực hiện mới các chức năng liên quan đến hoạt động tín dụng như huy động vốn, cho vay và không nhận tiền gửi, thanh toán.

Thời hạn để Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thực hiện nghĩa vụ trả nợ và quyền thu hồi nợ sẽ chấm dứt khi Tập đoàn đã hoàn tất việc xử lý, thu hồi nợ và trả nợ theo phương án sáp nhập đã được phê duyệt.

(Theo CafeF)

 

Trở về

Bài cùng chuyên mục