tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Cho vay lại vốn vay nước ngoài sẽ phải chịu rủi ro

  • Cập nhật : 06/11/2015

(Tai chinh)

Các ngân hàng thương mại cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ sẽ phải chịu tỉ lệ rủi ro tín dụng nhất định, theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sắp ban hành.

 

 
Dự thảo Quyết định về việc áp dụng phương thức cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ thông qua cơ quan cho vay lại (là các ngân hàng thương mại) quy định tỉ lệ chịu rủi ro tín dụng của cơ quan cho vay lại rất cụ thể.

Theo đó, nếu dự án thuộc Danh mục ngành, lĩnh vực được hưởng mức lãi suất ưu đãi khi vay lại nguồn vốn vay ODA của Chính phủ (theo Quyết định số 29/2011), thì tỉ lệ chịu rủi ro tín dụng của cơ quan cho vay lại là 0%.

Trường hợp chương trình, dự án không thuộc Danh mục ngành, lĩnh vực được hưởng mức lãi suất ưu đãi khi vay lại nguồn vốn vay ODA của Chính phủ thì tỉ lệ chịu rủi ro tín dụng của cơ quan cho vay lại tối thiểu là 30%.

Đối với trường hợp cho vay lại vốn vay ưu đãi, được thực hiện thông qua hình thức cơ quan cho vay lại bảo lãnh tối thiểu 50% vốn vay ưu đãi cho vay lại, thì tỉ lệ chịu rủi ro tín dụng của cơ quan cho vay lại tối thiểu là 50%. Còn cho vay lại vốn vay thương mại thì tỉ lệ chịu rủi ro tín dụng của cơ quan cho vay lại là 100%.

Về dự phòng rủi ro tín dụng (đối với chương trình, dự án không thuộc Danh mục ngành, lĩnh vực được hưởng mức lãi suất ưu đãi khi vay lại nguồn vốn vay ODA của Chính phủ), cơ quan cho vay lại được trích dự phòng rủi ro tín dụng tối đa là 0,75%/năm, tối thiểu là 0,225%/năm tương ứng với tỉ lệ chịu rủi ro tín dụng.

Trường hợp cho vay lại vốn vay ưu đãi và cho vay lại vốn vay thương mại, cơ quan cho vay lại thực hiện trích dự phòng rủi ro tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Theo dự thảo, các chương trình, dự án vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ mà các điều kiện cho vay lại đã được cấp có thẩm quyền xác định trước ngày có hiệu lực của Quyết định này thì tiếp tục áp dụng các điều kiện đã được phê duyệt.

(Theo Trung tâm thông tin CN& TM Bộ Công Thương)

 

Trở về

Bài cùng chuyên mục