tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

10 thương hiệu Mỹ chi mạnh nhất cho quảng cáo năm 2014

  • Cập nhật : 28/08/2015

(Tin kinh te)

Trang Business Insider trích một báo cáo thường niên của Ad Age cho biết, 200 doanh nghiệp chi quảng cáo mạnh nhất ở Mỹ trong năm 2014 đã rót tổng cộng 137,8 tỷ USD cho hoạt động này. Trong đó, có 38 thương hiệu chi hơn 1 tỷ USD cho quảng cáo trong năm ngoái.

1. Procter & Gamble

chi quang cao nam 2014: 4,6 ty usdtang/giam so voi nam 2013: -4,2%

Chi quảng cáo năm 2014: 4,6 tỷ USDTăng/giảm so với năm 2013: -4,2%

2. AT&T

chi quang cao nam 2014: 3,3 ty usdtang/giam so voi nam 2013: +0,1%

Chi quảng cáo năm 2014: 3,3 tỷ USDTăng/giảm so với năm 2013: +0,1%

 

 

3. General Motors

chi quang cao nam 2014: 3,1 ty usdtang/giam so voi nam 2013: -0,7%

Chi quảng cáo năm 2014: 3,1 tỷ USDTăng/giảm so với năm 2013: -0,7%

 

 

4. Comcast

chi quang cao nam 2014: 3 ty usdtang/giam so voi nam 2013: -1,7%

Chi quảng cáo năm 2014: 3 tỷ USDTăng/giảm so với năm 2013: -1,7%

 

 

5. Verizone

chi quang cao nam 2014: 2,5 ty usdtang/giam so voi nam 2013: +3,6%

Chi quảng cáo năm 2014: 2,5 tỷ USDTăng/giảm so với năm 2013: +3,6%

 

 

6. Ford

chi quang cao nam 2014: 2,5 ty usdtang/giam so voi nam 2013: -3,6%

Chi quảng cáo năm 2014: 2,5 tỷ USDTăng/giảm so với năm 2013: -3,6%

 

 

7. American Express

chi quang cao nam 2014: 2,4 ty usdtang/giam so voi nam 2013: +7,9%

Chi quảng cáo năm 2014: 2,4 tỷ USDTăng/giảm so với năm 2013: +7,9%

 

 

8. Fiat Chrysler

chi quang cao nam 2014: 2,2 ty usdtang/giam so voi nam 2013: +14%

Chi quảng cáo năm 2014: 2,2 tỷ USDTăng/giảm so với năm 2013: +14%

 

 


9. L’Oreal

chi quang cao nam 2014: 2,2 ty usdtang/giam so voi nam 2013: -2%

Chi quảng cáo năm 2014: 2,2 tỷ USDTăng/giảm so với năm 2013: -2%

10. Walt Disney

chi quang cao nam 2014: 2,1 ty usdtang/giam so voi nam 2013: +7,4%

Chi quảng cáo năm 2014: 2,1 tỷ USDTăng/giảm so với năm 2013: +7,4%

(Theo Doanh Nhân Sài Gòn)

Trở về

Bài cùng chuyên mục