tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

USDA: Dự báo cung cầu lúa mì thế giới niên vụ 2016/17

  • Cập nhật : 14/06/2016
Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo tháng 6/2016 dự báo sản lượng lúa mì thế giới niên vụ 2016/17 sẽ đạt 730,83 triệu tấn. 

Dự báo cung cầu lúa mì thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA)  niên vụ 2016/17 trong tháng 6/2016.

Đvt: triệu tấn

2016/17

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

SL

NK

Ngành TACN

Nội địa

XK

Thế giới

243,01

730,83

162,02

133,48

716

165,59

257,84

Mỹ

26,67

56,53

3,4

5,44

33,53

24,49

28,58

Các nước khác

216,34

674,3

158,62

128,04

682,47

141,1

229,26

Nước XK chính

28,55

225,5

6,14

65,2

150,36

81

28,83

Argentina

1,03

14,5

0,01

0,1

6,3

8,5

0,73

Australia

4,93

25

0,15

4

7,46

17

5,62

Canada

3,86

28,5

0,49

3,6

8,8

20

4,05

EU-27

18,73

157,5

5,5

57,5

127,8

35,5

18,43

Nước NK chủ yếu

137,12

199,51

85,93

24,29

261,69

6,48

154,39

Brazil

1,01

5,3

6

0,3

10,1

1

1,21

Trung Quốc

96,3

130

3,2

9,5

110,5

1

118

Trung Đông

13,56

19,41

16,88

4,6

38,02

0,54

11,29

Bắc Phi

15,97

14,7

27,9

1,78

44

0,84

13,73

Pakistan

3,85

25,3

0,03

0,8

24,5

0,7

3,97

Đông Nam Á

4,71

0

21,83

6,42

21,1

0,93

4,51

Các nước khác

 

 

 

 

 

 

 

Ấn Độ

14,5

88

2

4,5

93,1

0,4

11

FSU-12

18,76

116,83

7,47

26,33

78,97

44,13

19,97

Nga

6,63

64

0,5

14,5

37,5

25

8,63

Kazakhstan

2,67

13

0,06

2,1

6,9

7

1,83

Ukraine

4,2

24

0,05

4,5

12,5

11,5

4,25

Nguồn: VITIC/USDA/Vinanet

Trở về

Bài cùng chuyên mục