tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Giá lúa mỳ kỳ hạn tại CBOT sáng ngày 1/7/2016

  • Cập nhật : 01/07/2016

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Đvt: Uscent/bushel

Jul'16

4302/8

431

4302/8

431

4312/8

Sep'16

4456/8

446

4416/8

443

4454/8

Dec'16

4652/8

4654/8

4614/8

4632/8

4654/8

Mar'17

483

483

4792/8

4806/8

4832/8

May'17

4934/8

4934/8

490

490

4936/8

Jul'17

502

502

502

502

502

Sep'17

-

-

-

5116/8*

5116/8

Dec'17

-

-

-

5262/8*

5262/8

Mar'18

-

-

-

5394/8*

5394/8

May'18

-

-

-

5406/8*

5406/8

Jul'18

-

-

-

541*

541

Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet

Trở về

Bài cùng chuyên mục