tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Trường hợp nào được khai bổ sung để giảm trị giá hải quan?

  • Cập nhật : 22/07/2018

Trước kiến nghị của Công ty TNHH Chính xác Hồng Trí về đề nghị khai bổ sung giảm trị giá hải quan đối với hàng NK đã thông quan, Tổng cục Hải quan đã phân tích rất kỹ về các khoản điều chỉnh trừ trong trị giá hải quan.

hoat dong nghiep vu tai chi cuc hai quan vinh phuc, cuc hai quan ha noi. anh: t.trang.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc, Cục Hải quan Hà Nội. Ảnh: T.Trang.

Phân tích quy định hiện hành, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định rõ các trường hợp DN được khai bổ sung trong trường hợp xác định có sai sót sau:

Đối với hàng hóa đã được thông quan: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, trừ trường hợp nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép XK, NK, kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, ý tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm. 

Quá thời hạn quy định nêu, người khai hải quan mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Về các trường hợp xét giảm thuế, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại khoản 1 Điều 111 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định các trường hợp xét giảm thuế thì: Hàng hoá XK, NK đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan, nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định chứng nhận thì được xét giảm thuế. Mức giảm thuế tương ứng với tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hoá. Trường hợp hàng hóa XK, NK bị hư hỏng, mất mát toàn bộ thì không phải nộp thuế.

Bên cạnh đó, tại Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTC thì các khoản điều chỉnh trừ trong trị giá hải quan gồm: Chi phí cho những hoạt động phát sinh sau khi NK hàng hóa bao gồm các chi phí về xây dựng, kiến trúc, lắp đặt, bảo dưỡng hoặc trợ giúp kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật, chi phí giám sát và các chi phí tương tự; Chi phí vận tải, bảo hiểm phát sinh sau khi hàng hóa đã được vận chuyển đến cửa khẩu nhập đầu tiên.

Trường hợp các chi phí này liên quan đến nhiều loại hàng hoá khác nhau nhưng chưa được ghi chi tiết cho từng loại hàng hoá thì phải phân bổ các chi phí theo nguyên tắc nêu tại điểm g và điểm h Điều 13 Thông tư này;

Các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp ở Việt Nam đã nằm trong giá mua hàng nhập khẩu…; khoản giảm giá (giảm giá theo cấp độ thương mại của giao dịch mua bán hàng hóa; giảm giá theo số lượng hàng hóa mua bán, giảm giá theo hình thức và thời gian thanh toán).

Theo đó, trên cơ sở hồ sơ kiến nghị, trường hợp Công ty TNHH Chính xác Hồng Trí không thuộc các trường hợp khai bổ sung, xét giảm thuế và không thuộc các khoản điều chỉnh trừ theo quy định.

Thu Trang
Theo Baohaiquan.vn

Trở về

Bài cùng chuyên mục