tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Moody's: Thông tư 36 sửa đổi có lợi cho ngân hàng Việt Nam

  • Cập nhật : 15/02/2016

(Tin kinh te)

Cơ quan xếp hạng tín dụng cho rằng Thông tư 36 sửa đổi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ cải thiện thanh khoản và hạn chế tăng trưởng tín dụng trong lĩnh vực bất động sản nhiều rủi ro.

Trong báo cáo mới nhất, Cơ quan xếp hạng tín dụng Moody's nhận định, Thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ tác động tích cực đến tín dụng của các ngân hàng của Việt Nam, vì nó sẽ cải thiện thanh khoản và hạn chế tăng trưởng tín dụng trong lĩnh vực bất động sản nhiều rủi ro.

Các quy chế quản lý nợ - tài sản mới của NHNN sẽ giảm tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn mà ngân hàng có thể sử dụng cho các khoản vay dài hơn 12 tháng từ 60% xuống 40%.

Do đó, các ngân hàng có tỷ lệ lớn các khoản vay dài hạn sẽ hãm chậm tốc độ tăng trưởng tín dụng hoặc chuyển sang tập trung vào các khoản vay ngắn hạn, điều sẽ có lợi cho thanh khoản, Moody's chỉ ra.

ty le no trung han (dam) va dai han (nhat) /tong no tinh den 9/2015.

Tỷ lệ nợ trung hạn (đậm) và dài hạn (nhạt) /Tổng nợ tính đến 9/2015.

 

Ngoài ra, các ngân hàng có thể huy động nguồn vốn dài hạn để trang trải các khoản cho vay dài hạn, nhưng tỷ lệ thành công không cao vì chi phí vốn cao hơn và mức cạnh tranh khốc liệt trên thị trường tiền gửi, Moody's nhận xét.

ty le von ngan han duoc su dung cho cac khoan vay trung - dai han.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn được sử dụng cho các khoản vay trung - dài hạn.

 

Ngoài ra, NHNN cũng đề xuất giảm hệ số rủi ro với các khoản khó đòi trong lĩnh vực bất động sản từ 250% xuống 150%, cũng khiến các ngân hàng khó tăng trưởng tín dụng trong lĩnh vực này.

ty le no trong linh vuc bat dong san/tong no.

Tỷ lệ nợ trong lĩnh vực bất động sản/Tổng nợ.

 

Mặc dù tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 15%, thấp hơn rõ rệt so với giai đoạn tăng trưởng nóng vào 2008 – 2011, NHNN vẫn đang có các biện pháp phòng ngừa để hạn chế khả năng phình to nhanh chóng của các khoản nợ trong lĩnh vực rủi ro này.

 


Theo Thảo Mai
BizLIVE

Trở về

Bài cùng chuyên mục