"Chính sách của Chính phủ, của Bộ Giao thông Vận tải, của các bộ ngành hiện nay là rất hợp lý. Trong tương lai, tôi tin rằng Việt Nam sẽ có những tập đoàn lớn như Toyota, Samsung, Hyundai" - Bầu Hiển nói.