tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Nợ công lên tới 3,1 triệu tỷ đồng, chiếm 62,6% GDP vào năm 2017

  • Cập nhật : 27/10/2017

Theo báo cáo của Chính phủ, dự kiến cuối năm 2017, con số nợ công khoảng 3,13 triệu tỷ đồng (năm 2016 mới chỉ 2,86 triệu tỷ đồng). Tỷ lệ nợ công năm 2017 chiếm khoảng 62,6%GDP và dự kiến tiếp tục tăng lên mức 63,9%GDP vào cuối năm 2018.

anh minh hoa.

Ảnh minh họa.

 

Báo cáo về tình hình nợ công vừa được Chính phủ gửi các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 khóa XIV cho biết, dự kiến cuối năm 2017 dư nợ công khoảng 3,13 triệu tỷ đồng, chiếm 62,6%GDP.

Dư nợ chính phủ khoảng 2,59 tỷ triệu tỷ đồng, tương đương 51,8% GDP và dư nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 45,2% GDP, trong giới hạn được Quốc hội cho phép. Cụ thể như sau:

Trước đó, năm 2016, các chỉ tiêu về nợ công năm 2016 nằm trong giới hạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó: dư nợ công là 2,86 triệu tỷ đồng (bằng 63,6% GDP), nợ Chính phủ là 2,37 triệu tỷ đồng (bằng 52,6% GDP), nợ được Chính phủ bảo lãnh là 461.616 tỷ đồng (bằng 10,25% GDP), nợ chính quyền địa phương là 34.043 tỷ đồng (bằng 0,76% GDP). 

Báo cáo cho biết, bên cạnh các kết quả đạt được, việc huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công còn một số điểm cần tiếp tục giám sát chặt chẽ và lưu ý như nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong năm 2016 tiếp tục tăng lên so với năm trước.

Cụ thể, năm 2016 nợ công ở mức 63,6% GDP, nợ Chính phủ ở mức 52,6% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia ở mức 44,7% GDP, gần ngưỡng Quốc hội cho phép.

Cũng theo báo cáo, mặc dù Chính phủ vẫn đảm bảo thanh toán trả nợ trong nước, nước ngoài nhưng với hệ số thanh toán trả nợ nói trên là khá cao, đang có xu hướng tăng lên, gây áp lực bố trí nguồn trả nợ của NSNN.

Cụ thể, năm 2016, chỉ tiêu nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ so với thu ngân sách nhà nước bằng 14,0% tổng thu NSNN và nếu tính cả đảo nợ là 20,6% tổng thu NSNN (nằm trong giới hạn được duyệt là không quá 25% so với tổng thu NSNN.

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý nợ công, Chính phủ cho biết cần tiếp tục quản lý chặt chẽ việc huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển, tập trung vào việc huy động vốn bù đắp thiếu hụt NSNN trong khung cân đối ngân sách và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; thực hiện vay nợ trong phạm vi kế hoạch hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt; vay cho đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên; kiểm soát chặt chẽ việc vay về cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu an toàn nợ trong phạm vi chỉ tiêu an toàn nợ được Quốc hội cho phép. 

Ngoài ra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vay nợ của doanh nghiệp (cả vay trung, dài hạn và ngắn hạn) theo hình thức tự vay tự trả trong giới hạn được cho phép. Cụ thể, hạn mức vay thương mại trung và dài hạn của của doanh nghiệp hàng năm tối đa là 5,5 tỷ USD, mức độ tăng tối đa hàng năm của dư nợ nước ngoài ngắn hạn là 8-10%.

N.MẠNH
Theo Bizlive.vn

Trở về

Bài cùng chuyên mục