tin kinh te

Nhập khẩu thịt từ EU vào Việt Nam tăng hơn 70 lần

Thủy sản xuất sang EU không được quá cảnh nước thứ ba

Fitch: FTA với EU là lợi thế của Việt Nam

Xuất khẩu của Việt Nam vào EU sẽ tăng mạnh đến năm 2020