tin kinh te

JICA quan tâm tới 2 dự án giao thông vốn đầu tư 4 tỷ USD

Vốn Nhật sẽ chảy mạnh vào Việt Nam

Nhật sẽ cho VN vay thêm 100 tỉ yen vốn ODA

Nhật Bản viện trợ không hoàn lại 200 tỉ yên cho Việt Nam

Toàn văn Tuyên bố về Tầm nhìn chung quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Việt - Nhật gia tăng chia sẻ lợi ích chiến lược

Hưởng ưu đãi từ VJEPA: Doanh nghiệp cần làm gì?

Nhật sẽ “mở cửa” cho xoài, thanh long và vải tươi của Việt Nam?

DN Nhật “bắt bệnh” ngành nông nghiệp Việt Nam