tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Kim ngạch thương mại Việt Nam – Chi Lê năm 2018 đạt 1,09 tỷ USD

  • Cập nhật : 10/03/2019

Năm 2018 kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Chi Lê đạt 1,09 tỷ USD, giảm 15% so với năm 2017. Việt Nam xuất siêu sang Chi Lê 475,1 triệu USD, giảm 33,7%.

kim ngach thuong mai viet nam – chi le nam 2018 dat 1,09 ty usd

Kim ngạch thương mại Việt Nam – Chi Lê năm 2018 đạt 1,09 tỷ USD

Xuất khẩu

Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Chi Lê năm 2018 giảm 21,8% về kim ngạch so với năm 2017, đạt 781,71 triệu USD; trong đó riêng tháng 12/2018 đạt 40,95 triệu USD, giảm 21,7% so với tháng 11/2018 và giảm 39,2% so với tháng 12/2017.

Hàng hóa xuất sang thị trường Chi Lê chỉ có 5 nhóm hàng chủ yếu là: Gạo, Clinker và xi măng, dệt may, giày dép; sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ.

Nhóm hàng giày dép đứng đầu về kim ngạch, chiếm 18,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại sang thị trường này, đạt 141,65 triệu USD, tăng 3,6% so với năm 2017. Riêng tháng cuối năm 2018, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này sang Chi Lê đạt 8,04 triệu USD, giảm 38% so với tháng 11/2018.

Nhóm hàng dệt may chiếm 16,8%, đạt 131,68 triệu USD, tăng 47,9% so với năm 2017; Clinker và xi măng chiếm 0,9%, đạt 7,02 triệu USD; sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ đạt 2,55 triệu USD, giảm 12,3%; gạo đạt 0,39 triệu USD, giảm mạnh 77,6%.

 

Xuất khẩu hàng hóa sang Chi Lê năm 2018

ĐVT: USD

Nhóm hàng

T12/2018

+/- so với T11/2018(%)

Năm 2018

+/- so năm 2017 (%)

Tổng kim ngạchXK

40.953.163

-21,68

781.710.524

-21,78

Giày dép các loại

8.041.706

-38

141.646.094

3,64

Hàng dệt, may

12.007.076

-5,64

131.681.306

47,93

Clinker và xi măng

 

 

7.022.307

 

Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ

235.590

146,32

2.551.638

-12,29

Gạo

53.990

157,03

391.233

-77,64

 

(Tính toán từ số liệu của TCHQ)

Nhập khẩu

Theo tính toán từ số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2018 Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ Chi Lê trị giá 306,61 triệu USD, tăng 8,4% so với năm 2017. Trong đó riêng tháng 12/2018 nhập khẩu 24,43 triệu USD, tăng 5,6% so với tháng 11/2018 nhưng giảm 10,4% so với tháng 12/2017.

Hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Chi Lê cũng chỉ có 7 nhóm hàng chủ yếu; trong đó là máy móc, thiết bị, hàng điện tử và hàng công nghiệp; trong đó gỗ và sản phẩm gỗ dẫn đầu về kim ngạch, với 81,21 triệu USD, chiếm 26,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm hàng thủy sản đứng vị trí thứ 2 về kim ngạch, với 64,58 triệu USD, chiếm 21,1%, tăng 21,2% so với cùng kỳ; kim loại thường đứng thứ 3 với 56,74 triệu USD, chiếm 18,5%, giảm 29,9%. Tiếp sau đó là nhóm thức ăn gia súc và nguyên liệu trên 25 triệu USD, chiếm 8,2%, tăng 152,7%; phế liệu sắt thép đạt 23,06 triệu USD, tăng 78,2%; dầu mỡ động, thực vật đạt 11,22 triệu USD, giảm 26,6%; rau quả đạt 9,99 triệu USD, tăng 99,9%.

 

Nhập khẩu hàng hóa từ Chi Lê năm 2018

Nhóm hàng

T12/2018

+/- so với T11/2018(%)

Năm 2018

+/- so năm 2017 (%)

Tổng kim ngạch NK

24.432.098

5,63

306.609.635

8,44

Gỗ và sản phẩm gỗ

8.575.005

23,97

81.212.498

21,45

Hàng thủy sản

5.709.568

-8,12

64.580.744

21,15

Kim loại thường khác

4.354.892

15,17

56.735.137

-29,85

Thức ăn gia súc và nguyên liệu

672.833

-1,56

25.009.037

152,7

Phế liệu sắt thép

1.517.810

95,19

23.061.123

78,17

Dầu mỡ động, thực vật

823.976

-9,22

11.221.172

-26,58

Hàng rau quả

141.558

310,9

9.986.010

99,87

(Tính toán từ số liệu của TCHQ)

Tháng 1/2019 xuất siêu sang Chi Lê đạt 38,66 triệu USD

Trong tháng 1/2019, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Chi Lê đạt 71,61 triệu USD, tăng 74,9% so với tháng 12/2018 nhưng giảm 4,4% so với tháng 1/2018. Có 3 nhóm hàng chủ yếu là dệt may, giày dép; sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ; trong đó dệt may đạt 15,73 triệu USD, tăng 70% so với tháng 1/2018; giày dép đạt 10,15 triệu USD, tăng 7,9%; sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ đạt 0,12 triệu USD, giảm 54,7%.

Cũng trong tháng 1/2019, nhập khẩu hàng hóa từ Chi Lê đạt 32,95 triệu USD, tăng 34,9% so với tháng 12/2018 và tăng 5,6% so với tháng 1/2018. Trong đó, nhập khẩu nhiều nhất là gỗ và sản phẩm gỗ 11,24 triệu USD, tăng 129,9% so với cùng kỳ, Kim loại thường 6,23 triệu USD, giảm 1,5%; thủy sản 3,77 triệu USD, giảm 69,5%; phế liệu sắt thép 2,19 triệu USD, giảm 30,6%; Dầu mỡ động, thực vật 0,97 triệu USD, tăng 71,8%; Thức ăn gia súc và nguyên liệu 0,69 triệu USD; rau quả 0,11 triệu USD, giảm 38,4%.

 

Theo Vinanet.vn

Trở về

Bài cùng chuyên mục