tin kinh te

Fitch: FTA với EU là lợi thế của Việt Nam

Doanh nghiệp Việt bỡ ngỡ trước các FTA