tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Triển vọng của ngành sữa Việt Nam

  • Cập nhật : 21/07/2016
Thị trường sữa Việt Nam đang phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Tốc độ tăng trưởng của ngành năm sau cao hơn năm trước, bình quân tăng 17%/năm trong giai đoạn 2011-2015. 

Theo Tổng Cục Thống kê, năm 2015 ngành sữa Việt Nam đã ghi nhận mức sản lượng sản xuất sữa các loại cao nhất từ trước đến nay, với 97.3 nghìn tấn sữa bột và 1,103.8 triệu lít sữa tươi. 

Thực tế, tiềm năng tiêu thụ của thị trường sữa Việt Nam được đánh giá còn rất lớn. Theo dự báo của Euromonitor International, công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu, trong những năm tới ngành sữa Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng 9%/năm và đạt mức 27-28 lít sữa/người/năm vào năm 2020, nhờ vào một số yếu tố sau:

(1) Dân số đông: Việt Nam là quốc gia đông dân với quy mô hơn 91 triệu dân trong năm 2015 và tốc độ tăng trưởng trung bình là 1.2%/năm.

(2) Thu nhập bình quân tăng: Bình quân từ năm 2008 đến năm 2014 tỷ lệ tăng trưởng GDP/người của Việt Nam khoảng 14.8%/năm và thu nhập bình quân đầu người bình quân tăng 17.7%/năm. Trung bình cả nước có thu nhập bình quân đầu người tính đến năm 2014 là 2.64 triệu VNĐ/tháng.

(3) Mức sống đang tăng: Cùng với sự gia tăng trong thu nhập, mức sống của người dân cũng ngày càng được nâng cao, thể hiện ở mức chi tiêu bình quân mỗi người có xu hướng gia tăng qua các năm.

 

 Nguồn: Tổng Cục Thống Kê, Vietdata tổng hợp

Trở về

Bài cùng chuyên mục