tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng công nghiệp đạt 7,5% vào năm 2020

  • Cập nhật : 23/08/2015

(Viet Nam)

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bộ Công Thương đặt ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp đạt 7,0-7,5%/năm. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hoá tăng bình quân khoảng 10-12%/năm. Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu tăng bình quân dưới 10-12%/năm. Cân bằng cán cân thương mại đến năm 2020.

 

Sáng ngày 20/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đã được khai mạc tại Hà Nội. Ông Đặng Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và ông Vũ Huy Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương đến dự và phát biểu chúc mừng tại Đại hội.

Tại đại hội, Thứ trưởng Trần Tuấn Anh, Bí thư Đảng bộ Bộ Công Thương đã báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, giai đoạn 2010 - 2015, giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng bình quân ước khoảng 8,5%/năm, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng bình quân ước khoảng hơn 17,9%/năm; cao hơn mức 12% so với mục tiêu đề ra tại Đại hội lần thứ XI của Đảng đề ra. Nhập siêu được kiểm soát theo hướng giảm dần: năm 2011, nhập siêu 9,84 tỷ USD, bằng 10,2% kim ngạch xuất khẩu; năm 2015, ước nhập siêu 6 tỷ USD.

Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc trong việc quy hoạch, bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ, thực hiện chính sách cán bộ, do đó tuyệt đại đa số cán bộ do Đảng ủy Bộ quản lý và tham gia quản lý đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác được giao.

bo truong vu huy hoang phat bieu tai dai hoi. anh: le hung

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Lê Hùng

Tuy nhiên, bên cạnh thành tích đạt được, nhiệm kỳ qua vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém như sự phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ, có nơi còn hình thức, hiệu quả chưa cao. 

Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật ở một số nơi chưa được chú trọng làm thường xuyên; việc thực hiện kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và Đảng viên chưa nhiều, chưa thật sự có hiệu quả, đặc biệt là ở tổ chức Đảng tại doanh nghiệp cổ phần. 

dai hoi bau ban chap hanh nhiem ky 2015-2020. anh: le hung

Đại hội bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Lê Hùng

Báo cáo tại Đại hội cũng đề ra những mục tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ 5 năm tới. Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp phấn đấu đạt 7,0-7,5%/năm. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hoá giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân khoảng 10-12%/năm. 

Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu tăng bình quân dưới 10-12%/năm. Cân bằng cán cân thương mại đến năm 2020. Tốc độ tăng bình quân hàng năm của tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 khoảng 12,5-13%/năm.

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đánh giá những kết quả đạt được của Bộ Công Thương giai đoạn 2010 – 2015 đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của kinh tế nước nhà, khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. 

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhấn mạnh, việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu quan trọng của Bộ Công Thương giai đoạn vừa qua có đóng góp quan trọng của Đảng bộ Bộ Công Thương. Thay mặt Bộ Công Thương, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng ghi nhận và đánh giá rất cao những thành tích đạt và vượt chỉ tiêu của Đảng ủy Bộ. 

Theo Bộ trưởng, nhiệm kỳ tới cần tích cực đổi mới nội dung, phương hướng để phát huy thành tích đã có; đồng thời cần chỉ ra các hạn chế, tồn tại và hướng khắc phục để ngày một hoàn thiện công tác Đảng của Bộ. 

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng lưu ý Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương và các cấp ủy trực thuộc cần tập trung nhấn mạnh vào một số vấn đề như: 

Một là, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Lãnh đạo Đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh. 

Hai là, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp, đưa hoạt động kiểm tra và giám sát thành nền nếp. 

Ba là, thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa 11 về xây dựng Đảng, coi đây là công việc thường xuyên của Đảng bộ. 

Bốn là, các cấp ủy Đảng phối hợp với chính quyền, đoàn thể tiếp tục hoàn thiện tốt quy chế dân chủ, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong việc quản lý, xây dựng cơ quan, đơn vị… 

Năm là, Ban chấp hành nhiệm kỳ mới cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo những nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho ngành Công Thương theo tinh thần, cơ chế phối hợp, thống nhất giữa Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương và Đảng bộ Bộ Công Thương. 

(Theo Trung tâm thông tin CN& TM Bộ Công Thương)

 

Trở về

Bài cùng chuyên mục