tin kinh te
 
 
rss - tinkinhte.com

Tỷ giá hối đoái giữa USD và một số đồng tiền chủ chốt khác -Real time


Biến động tỷ giá hối đoái giữa USD và một số đồng tiền khác
(Lịch cập nhật: Cập nhật từng phút)

British Pounds vs US DollarEuro vs US DollarJapanese Yen vs US Dollar
[Most Recent Exchange Rate from www.kitco.com][Most Recent Exchange Rate from www.kitco.com][Most Recent Exchange Rate from www.kitco.com]

Australian Dollar vs US Dollar

Canadian Dollar vs US Dollar

Indian Rupee vs US Dollar
[Most Recent Exchange Rate from www.kitco.com][Most Recent Exchange Rate from www.kitco.com][Most Recent Exchange Rate from www.kitco.com]

Swiss Franc vs US Dollar

South Africa Rand vs US Dollar

Russian Ruble vs US Dollar
[Most Recent Exchange Rate from www.kitco.com][Most Recent Exchange Rate from www.kitco.com][Most Recent Exchange Rate from www.kitco.com]

Brazilian Real vs US Dollar

Mexican Pesos vs US Dollar
 
[Most Recent Exchange Rate from www.kitco.com][Most Recent Exchange Rate from www.kitco.com] 

Tin bài cùng thể loại