tin kinh te
 
 
rss - tinkinhte.com

Chính phủ có nhu cầu vay trên 3 triệu tỷ đồng trong 5 năm

(Tai chinh)

Định hướng 5 năm tới, Chính phủ xác định sẽ hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật có liên quan đến quản lý nợ công cho phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước 2015, Luật Đầu tư công 2014

 

Sáng nay (ngày 20/10/2015), kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã chính thức khai mạc. Trong mục tiêu tổng quát của 5 năm tới, Chính phủ vẫn đặt bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước lên hàng đầu.

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của tài liệu phục vụ kỳ họp đó là các báo cáo liên quan đến vấn đề thu – chi ngân sách và quản lýnợ công.

Định hướng 5 năm tới, Chính phủ xác định sẽ hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật có liên quan đến quản lý nợ công cho phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước 2015, Luật Đầu tư công 2014 và các luật khác mới ban hành.

Xác định ngưỡng nợ công phù hợp để tạo ra đòn bẩy tài chính hiệu quả của quốc gia, đảm bảo tính bền vững của chính sách tài khóa và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế là nhiệm vụ tiếp theo được nêu tại báo cáo.

Đồng thời, Chính phủ xác định sẽ tính toán lại trần nợ công cụ thể cho từng năm trong giai đoạn 2016-2020 theo nguyên tắc số dư nợ công phải tương ứng với ngưỡng nợ công phù hợp của quốc gia và đảm bảo khả năng trả nợ trong từng thời kỳ của nền kinh tế.

Cơ cấu lại nợ công theo hướng tăng tỷ trọng nợ vay dài hạn, tăng tỷ trọng nợ vay trong nước để giảm áp lực trả nợ trong ngắn hạn và rủi ro nợ vay nước ngoài khi kinh tế, tài chính thế giới biến động. Tăng dần tỷ lệ cho vay lại, giảm dần tỷ lệ cấp phát, cũng là nhiệm vụ Chính phủ được Chính phủ đề cập...

(truc tiep quoc hoi) thu tuong chinh phu: se ban het von trong cac dnnn theo co che thi truong

(Trực tiếp Quốc hội) Thủ tướng Chính phủ: Sẽ bán hết vốn trong các DNNN theo cơ chế thị trường

 

(Theo CafeF)

Tin bài cùng thể loại

Sự “sụp đổ” của đồng euro

Người Việt Nam lạc quan nhất về TPP

Các vấn đề kinh tế, đầu tư và tài chính trong TPP