Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

I. Chính sách sản phẩm

I.    CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM

Chính sách sản phẩm đối với marketing quốc tế có 2 vấn đề liên quan mật thiết với nhau đó là:

            (1). Hình thành và phát triển sản phẩm.
            (2). Các quyết định chiến lược sản phẩm.

Chính sách sản phẩm quốc tế được áp dụng cho từng sản phẩm riêng lẻ,  cho tuyến sản phẩm hoặc cho cả hệ sản phẩm.

1. Ðịnh nghĩa sản phẩm:    


Chúng ta xác định sản phẩm là đối tượng được thương mại hóa; theo định nghĩa thông dụng nhất, sản phẩm hay dịch vụ là:

•        Tổng số tất cả những thỏa mãn về tâm lý hay vật chất mà người mua (hay người sử dụng) nhận được do việc mua hay sử dụng sản phẩm.

•        Sản phẩm bao gồm sản phẩm vật chất, dịch vụ, con người, địa điểm, tổ chức và ý tưởng.

2. Dãy sản phẩm (product line)/ tuyến, đường sản phẩm:    

Là một tập hợp những kiểu mẫu (kiểu, cỡ, loại) một sản phẩm được thương mại hóa tại một thị trường riêng biệt nào đó.

VD: Procter & Gamble:

            - Bột giặt        : Tide, Rejoice, Viso ...
            - Xà bông       : Camay, Zest, Coast, CK ...

3. Hệ sản phẩm (Product mix)    

Là một tập hợp những dãy sản phẩm được thương mại hóa của một nhà sản xuất hoặc cung cấp cho một kênh phân phối nào đó.

VD: P & G: Bột giặt, kem đánh răng, xà bông, dầu gội đầu ...

Tóm lại : Dãy sản phẩm nói lên chiều dài.
                Hệ phẩm nói lên chiều rộng.

4. Thành phần và yếu tố của sản phẩm:    

- Thành phần trọng tâm: là chất của sản phẩm, sản phẩm được tạo ra bằng chất gì, nguyên liệu gì.

- Thành phần mục tiêu: bao gồm những yếu tố nhiều hay ít tùy theo mục tiêu, ý đồ của doanh nghiệp, mục tiêu của doanh nghiệp có ý gì thì đưa ra các thành phần đó vào sản phẩm.

VD: bao bì, màu sắc, nhãn hiệu, chỉ dẫn

- Thành phần bổ sung: bao gồm dịch vụ hậu mãi, bảo hành, tín dụng (bán trả góp, bán chịu ... ), cơ sở giao hàng.
 

( Sưu tầm trên Internet)

 • Chương I: Marketing và marketing quốc tế
 • 2. Marketing Quốc Tế (International Marketing)
 • II. Tại sao phải tham gia vào thị trường quốc tế
 • III. Quá trình tiến hành Marketing xuất khẩu
 • IV. 9 điểm cần ghi nhớ đối với nhà marketing xuất nhập khẩu
 • Chương II: Nghiên cứu thị trường thế giới
 • II. Tổng quan một số thị trường chính trên thế giới
 • III. Hiệp hội các nước Đông Nam Á - ASEAN
 • D. Việt Nam tham gia khu vực mậu dịch tự do ASEAN ( AFTA)
 • IV. Phương pháp nghiên cứu thị trường thế giới
 • V. Chuyến đi ra nước ngoài nhằm mục đích kinh doanh
 • Chương III: Chiến lược thâm nhập thị trường thế giới
 • II. Những chiến lược thâm nhập thị trường thế giới
 • 2. Các hình thức thực hiện chiến lược thâm nhập thị trường thế giới từ sản xuất ở nước ngoài (Production in Foreign Countries)
 • 3. Phương thức thực hiện chiến lược thâm nhập thị trường thế giới tại khu thương mại tự do: