Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu

Đối với hàng hóa nhập khẩu của các hợp đồng đang thực hiện dở dang trong năm 2008. thì doanh nghiệp có được tiếp tục áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng theo Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hay không?


Nguyễn Văn Tấn, 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, Tp.HCM


Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6186/BTC- TCHQ (29/4/2009): Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12; Nghị định số 123/2008/NĐ-CP (8/12/2008) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng của Chính phủ; Thông tư số 129/2008/TT-BTC (26/12/2008) của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP (8/12/2008) của Chính phủ, thì: máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng, vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 1/1/2009.


Trường hợp doanh nghiệp xuất trình hồ sơ chứng minh được hàng hóa đã về tới cửa khẩu trước ngày 1/1/2009 (ngày hàng hóa đến cửa khẩu là ngày ghi trên dấu của cơ quan hải quan đóng lên bản khai hàng hóa trong hồ sơ phương tiện vận tải qua cửa khẩu hoặc sổ theo dõi phương tiện vận tải), nhưng vì lý do khách quan (chờ xin xác nhận hệ thống máy móc đồng bộ của cơ quan có thẩm quyền, chờ hoàn tất bộ chứng từ thanh toán...) mà doanh nghiệp chưa đăng ký tờ khai hải quan thì tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 32/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính, còn các trường hợp hàng về cửa khẩu sau 1/1/2009 thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC (26/12/2008) của Bộ Tài chính.

(Theo TBKTVN // Vneconomy)

 • Xuất hóa đơn hàng tiêu dùng nội bộ
 • Lợi nhuận sau thuế
 • Xác định nguyên giá tài sản cố định
 • Thuế giá trị gia tăng máy chế biến gỗ nhập khẩu
 • Hợp đồng thuê nhà như thế nào mới có hiệu lực pháp lý?
 • Cổ đông sáng lập muốn rút vốn
 • Thủ tục cấp Chứng minh nhân dân
 • Hợp đồng ủy quyền
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com

 • Các chiêu lừa đảo trực tuyến dịp cuối năm
 • Trận chiến chống rửa tiền (bài 1)
 • Trận chiến chống rửa tiền (bài 2)
 • Trận chiến chống rửa tiền (bài 3)
 • Lương chủ tịch, tổng giám đốc cao hay thấp ? Lương hay lậu ?
 • Nấm linh chi: Thật giả khó lường
 • Hàng trên mạng: Tin là... “chết”!
 • Thép Đông Nam Á bị cáo buộc vi phạm thương hiệu VNSTEEL
 • Hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế bị xử lý như thế nào?
 • Trục lợi bảo hiểm: Muôn hình vạn trạng
 • Quyền khởi kiện thành viên HĐQT, giám đốc
 • Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản: 2% hoặc 25%