T.P Hà Nội 25 - 31oC
Hòa Bình 25 - 32oC
Thái Bình 24 - 28oC
Hải Dương 24 - 29oC
Hải Phòng 24 - 29oC
Đà nẵng 24 - 31oC
Nha Trang 25 - 32oC
T.P Hồ Chí Minh 26 - 35oC
Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia