T.P Hà Nội 25 - 31oC
Quảng Ninh 23 - 28oC
Nam Định 24 - 28oC
Đà nẵng 24 - 31oC
Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia