Quảng Ninh 23 - 28oC
Nam Định 24 - 28oC
Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia