Danh sách một số hãng tàu tại Việt Nam

1. WANHAI LINES LTD & INLACO SAIGON
Địa chỉ: 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP-HCM
Điện thoại: 821 1297; 8225720
Fax: 8251883; 8243219
Website: www.wanhai.com
Mr. Joseph lin - Trưởng Đại diện WH
Mr. Erwin H.su - Phụ trách Marketing WH

2. APM-SAIGON SHIPPING CO.LTD
Địa chỉ: lầu 7, Landmark Building, 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 8230015
Fax: 8230013
Website: www.apmss.com
Mr. Morten Bruehl - Tổng giám đốc
Mr. Jesper Groennebaek - Giám đốc Tiếp thị (Sales & Marketing Manager)
Mr. Shehan Goonewardene - Kế toán trưởng (Chief Account)

3. RCL & VINATRANS

Địa chỉ: Tầng trệt, Vinatrans Building, 147 Nguyên Tất Thành, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại: 8259561; 8559562; 8259764
Fax: 8259560
Mr. David Chew - đại diện RLC
Mr. Khun Sutep Tranantasin - Vice President
Mr. Mark Ho - Assistant General Manager/regional Operation Manager

4. CNC, CONTSHIP, K/EN HUNG & VIETFRACHT
Địa chỉ: Lầu 1, Saigon Port Building, 3 Nguyễn Tất Thành, Quận 4,
Điện thoại: 8267446; 8267442; 8267443
Fax: 8267438
Mr. Y.S.Chung - Giám đốc điều hành INTEGRITY SHIPPING CO.,LTD kiêm Đại diện CNC
Mr. Hank Chung - Phụ trách Marketing INTEGRITY SHIPPING CO ,LTD
Mr. Tom Chung - Đại diện CNC

5. APL & ASACO/VIETFRACHT
Địa chỉ: Lầu 8, Diamond plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 8221 199
Fax: 8227880
Website: www.apl.com
 Ms. Ong Toi Kin - Trướng Đại diện APL
Mr. Tharatom Snsakul - Phụ trách APL Logistics

6. HEUNG A & VIETFRACHT
Địa chỉ: lầu 2, 1 1 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 8210806; 8212687; 8212688
Fax: 8210810; 8211050
Website: www.heunga-co.ki
Mr. Jae Seon Hong - Đại diện Heung A

7. EVERGREEN, HATSU MARINE & PHƯỚC VINH SƠN

Địa chỉ: 54 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 9103559; 9103565
Fax: 9103525
Website: www.evergreen-marine.com.tw
Mr. Daniel Wu - Đại diện EMC
Mr. Charles Vu - Đại diện EMC

8. DSR, LLOY TR/ESTINO & VICONSHIP
Địa chỉ hãng tàu Lloyd Triestino: lầu 1, Saigon Port Building, 3 Nguyệt
Tất Thành, Quận 4, TP.HCM
Địa chỉ hãng tàu DSR: tầng trệt, VOSA Building, 1 1 Nguyễn Công Trứ Quận 1
Địa chỉ Đại lý: tầng trệt, VOSA Building, 11 Nguyễn Huệ, Quận 1
Mr. Trần Hòa Bình - Tổng giám đốc VICONSHIP
Mrs. Trương Thị Tố Quyên - Trưởng phòng Đại lý DSR
Mr. Hoàng Đình Quảng - Trưởng phòng Đại lý Lloyd Triestino

9. P&O NEDLLOYD & C.TY ĐẠI LÝ P&O NEDLLOYD/VITRAN SCHART
Địa chỉ: Lầu 11, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1 TP.HCM
Điện thoại: 9 100097
Fax: 9100114; 9100119
Web sức: www.ponl.com
Mr. Michael Dam - Schmidt - Trường Đại diện

10 SAMUDERA & PAL SHIPPING AGENCY
Địa chỉ: 16 Phó Đức Chính, Quận 1. TP.HCM
Điện thoại: 9141102; 9141103
Fax: 9141104
E-mail: pal@hcm.vnn.vn
Mr. Jimmy Wong - Trường Đại diện

11. YANG MING & CONTINENTAL SHIPPING AGENCY CORP

Địa chỉ: phòng 810, lầu 8, Sunwah Tower Building, 115 Nguyễn Huệ. Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 8219257
Fax: 8219259
Website: www.yml.com.tw
Mr. Gerry Liu - Đại diện kiêm Phó GĐ Continental Shipping Agency Corp
Mr. Fillp Liu - Phó Đại diện

12. DONGNAMA & SAFI
Địa chỉ hãng tàu: lầu 12, 37 Tôn Đức Thấng, Quận 1, TP. HCM
Website: www.safi.com.vn
Địa chỉ Đại lý: 39 Đòan Như Hài, Quận 4
Điện thoại: 8253609; 8263/25
Fax: 8253610; 8254371
Mr. Johnny Park - Đại diện

13. CHINA SHIPPING & VOSA SG

Địa chỉ: Lầu 2, Vosa Building, 7 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 8225324; 8242277; 8210267; 8213934
Fax: 8212795
Web site: www.cnshipping.com
Mr. Lu Wen Qi - Trưởng Đại diện

14. ZIM ISRAEL NAVIGATION & VINATRANS
Địa chỉ: Lầu 1, Vinatrans Building, 147 Nguyễn Tất Thành, Quận 4,TP.HCM
Điện thoại: 9404257; 9404505
Fax: 9404475
Mr Michael W.T. Kwok – Đại diện

15. NYK LINE & VITAMAS
Địa chỉ: Lầu 6, Saigon Riverside Ottice Center, 2A – 4A Tôn Đức Thắng
Quận 1. TP.HCM
Điện thoại: 8235616 - 17 - 18 - 19
Fax: 8235614 - 15
Website: www.nykline.com
Mr. Tetsuji Kohara - Trưởng Đại diện
Mr. Kyoseke Noguchi - Phó Đại diện

16. MAERSK SEALAND
Địa chỉ: 26 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 8243252
Fax: 8231395
Websile: www.maersksealand.com
Mr. Peter Berenđsen Svarrer - Trường Đại diện
Mr. Jesper Maajen - Phó Đại diện

17. HAPAG - LLOYD & VINALINK
Địa chỉ: lầu 2, Vinatrans Building, 147 Nguyễn Tất Thành, Quận 4 TP.HCM
Điện thoại:8255339
Fax: 8255340
Website: www.hlcl.com
Mr. Nguyễn Nam Tiến - Giám đốc Vinalink
Mrs. Trần Xuân Hồng - Phó Giám đốc kìêm Trưởng phòng Đại lý

18.PIL, ACL & TRANSIMEX SG, I.T.L.

Địa chỉ: 172 Hai Bà Trưag, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 8230029; 8295033; 822Đ013
Fax: 8228566; 829601 1
Website: www.pilship.com
Địa chỉ l.T.L.: 134 Lê Lai, Quân 1
Điện thoại: 9254183; 9254185
Fax : 9254184
Website: www.aclship.com
Mr. Trần Hồng Đởm – Tổng Giám đốc

19. HANJIN SHIPPING CO& HL CARGO

Địa chỉ Hãng tàu Hanjin: Lầu 10, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 8451580
Fax: 845 1582
Website: www.hanjin.com
Địa chi đại lý HL Cargo: 208 -210 Khánh Hội. Quận 4
Điện thoại: 9406327
Fax: 94Đ6328
Mr.Su Han Kim - Đại diện
Mr. Kim Young Hee - Trường Đại diện

20. UASC,CSAV & OCEAN WAY, SAMTRA
Địa chỉ Hãng tàu: Lầu 1 1, OSIC Buìlding, 8 Nguyễn Huệ, Quận 1 TP.HCM
Điện thoại: 8256148
Fax: 8256150; 8228316
Đìa chỉ Đại lý Ocean way: A59 Nguyễn Thần Hiến. Quận 4
Điện thoại: 8254683; 8260470
Fax: 9404321
Địa chỉ Đại lý Sam tra: 75 Nguyễn Trường Tộ, Quận 4
Điện thoại: 9401372
Fax: 9401384
Mr. Andrew Ken - Trưởng Đại diện

21. COSCO & COSFI
Địa chỉ: lầu 1, 47 Phó Đức Chính, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 8217124; 8213697
Fax: 8217125
Website: www.cosfivn.com
Mr. Yin Sin Chin - Trưởng Đại diện kiêm Giám đốc COSFI

22. CCNI, WILHEMSON & SUNNY TRANSPORTATION CO.,LTĐ
Địa chỉ: 146 Khánh Hội, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại: 9402741; 9402805
Fax: 9402740
Website: www.sunnytrans.com.vn
Mr. Bùi Quốc Hùng - Giám đốc

23.TMM,LYKE LINES & VINAFREIGHT

Địa chỉ: A8 Trường Sơn, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: 8446409
Mr. Nguyễn Bích Lân - Giám đốc Vinafreight

24. JARDIN SHIPPING AGENCIES & VINAFREIGHT
Địa chỉ: R G, lầu 8 OSIC Building, 8 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 82744350
Fax: 8274346
Mr. Nguyễn Uy Vũ - Văn phòng Đại diện

25. MSC & CÔNG TY ĐẠI LÝ MSC

Địa chỉ: lầu 4, OSIC Building. 8 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 8275212 - 214
Fax: 8275216
Mr.Hòang Trọng Giang - Giám đốc

26.OOCL & GMT
Địa chỉ: tầng trệt, H.O.C Building, 2 Thi Sách, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 8292578, 8292576
Fax: 8242522
Website : www.oocl.com
Mr. Albert Chen - Đại diện

27.VINAFCO SHIPPING COMPANY
Địa chỉ: 26 Nguyễn Trường Tộ, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại: 8265953, 8265954
Fax: 8264353
Web sức: www.vinafco.com
Mr. Vũ Hòang Bảo - Phụ trách văn phòng đại diện tại TP.HCM
Đìa chỉ: tầng 7 Habour View Tower. 35 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP HCM
Điện thoại: 8218580
Fax: 8214436
Mr. Erick Kim - Đại diện KMTC

28. GERMATRANS & GERMADEPT
Địa chỉ: tầng 15 Habour View Tower, 35 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 9140141
Fax : 82 15189
Website: www.germatrans.com.vn , www.germadept.com.vn

29. TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM

Trụ sở: Tòa nhà Trung tâm TTTMHH Quốc tế (OCEAN PARK)
SỐ 1 Đào Duy Anh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội
Tổng đài: (84)45770825/26/27/28/29/30
Fax: (84)45770850/60
Email: vnl@vinalines.com.vn 
Website:  www.vinalines.com.vn  

Bài thuộc chuyên đề: Địa chỉ hữu ích: Danh sách cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

 • Đánh giá năng lực cạnh tranh: DN nên chủ động
 • Xoá và giãn tiền thuế giúp doanh nghiệp vượt qua suy thoái
 • Doanh nghiệp hiến kế
 • Những đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp
 • Hội thảo mua bán-sáp nhập doanh nghiệp VN
 • Danh sách các Sở Thương Mại - Trang 1
 • Danh sách các Sở Thương Mại - Trang 2
 • Danh sách các Sở Thương Mại - Trang 3
 • Những điều DN cần ghi nhớ
 • DN được hỗ trợ những gì?
 • DDK xây nhà máy 25 triệu USD ở Bình Dương
 • Hội thảo về chiến lược tài chính cho DN Việt Nam
 • Doanh nghiệp nào được bảo lãnh tín dụng?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com

 • Bầu Đức chọn Israel, Bộ Công Thương chọn Trung Quốc
 • Thay 3 giám đốc, làm ăn thua lỗ vì 2 con sư tử đá?
 • Thăng trầm: Con đường ‘bốc hơi’ ngàn tỷ của ông chủ Tôn Hoa Sen
 • Nghề thiết kế cũng cần luật lệ
 • Trò chuyện với doanh nhân: Không buông tay lúc thị trường mỏi mệt
 • Ông Phạm Nhật Vượng: Tôi chỉ tập trung vào việc của mình thôi
 • Quyết đoán nhưng không độc đoán
 • Những đại gia Việt 'siêu' kiếm tiền trong bão kinh tế
 • Túi khôn của doanh nghiệp
 • Đại gia hút thuốc lào, cưỡi Rolls-Royce: Làm khách sạn cho vui!
 • Ông Thân Đức Nam, từ “thầu phụ” đến 37 Hùng Vương
 • Sống sao để lưng đứng thẳng, đầu ngẩng cao
Tin Bien Dong |  Cong nghe 24 |  Xay dung 24 |  May loc nuoc gia dinh |  Phong thuy 365 |  Davinmo | Vietnam Business News | Tin suc khoe | Gia vang SJC | Thi truong vang | Chelated ZinC*USA | Bo sung Canxi | Omega 3 | Máy bộ đàm | Máy định vị | Ống nhòm | Thiết bị định vị | Máy định vị | Máy bộ đàm | Bán ống nhòm | Ống nhòm đêm | Máy định vị vệ tinh | Thi truong chung khoan | Kinh te Viet Nam Kinh te the gioi Kinh te My Kinh te Nhat Kinh te Anh Kinh te Han Quoc Kinh te Trung Quoc Chinh sach tien te Thi truong chung khoan |  Tang truong kinh te Ty le lam phat Thi truong xuat khau Thi truong my Thi truong Nhat Thi truong Anh Thi truong Han Quoc Thi truong Trung Quoc Chien luoc kinh doanh Thuong mai dien tu Tiep thi truc tuyen Nguyen Tan Dung Nguyen Minh TrietNong Duc Manh Nguyen Thien Nhan Nguyen Phu Trong Ho Cam Dao On Gia Bao Xuat khau Nhap Khau thi truong thep Ca phe Cao suCan can thanh toanCan can thuong mai Dau tu truc tiep Bat dong san Du an dau tu Thi truong nha dat Do thi Doanh nghiep Doanh nhan Hop tac xaVo Tri ThanhVu Thanh Tu AnhLe Dang Doanh Vo Hong PhucPham Gia Khiem Hoang Trung Hai Pham Quang Nghi Nguyen The Thao Vu Van Ninh Nguyen Sinh HungLy Quang DieuNguyen Quang ATran Van Tho Vo Hong PhucVu Dinh Anh Nguyen Duc KienCao Si KiemNguyen Minh Phong Le Xuan Nghia Tran Du Lich
ChèCà phêCa caoNgôGạoĐậuLạcLúa mìBột mìLương thựcLúaRauMiếnThủy sảnTômCuaMăngXi măngGiấyGiầyDépMobileĐiện thoạiMáy TínhMáy nổMáy phátMayXeXe máyXe đạpÔ tôXe đạp điệnXe tảiMáy baySân BayMỏKhai khoángĐiệnThủy điệnNhiệt điệnThủy lợiThời trangĐồng hồThuốcNướcPhần mềmDu lịchNồiChảoJeansCá traNông thônNông nghiệpTư vấnHoaHoa quảCạnh tranhMarketingTiếp thịBànGhếNội thấtmáy chủMáy inThẻTín dụngLãi suấtđènÁoQuầngiá trịthị trườngchuyển giaoứng dụngcông nghệsản xuấtchế biếntiêu thụnông sảnthủ công mỹ nghệthủ côngmỹ nghệChuốiChỉ tiêuSáng chếBản quyềnSở hữuTài sảnKế toánThành thịMâu thuẫnhạ tầngLuậtnghị địnhPháp lệnhThông tưchỉ thịNghị quyếthiệp ướcphòng thương mạiHướng dẫnLoaâm thanhánh sángmáy ảnhGỗSàn gỗđộng cơy tếthiết bị y tếdược phẩmdượcrượubiađiện tửđiện máythiết bị điệndụng cụkhu công nghiệpkhu chế xuấtđồngchìbạch kimkim cươnglao độngviệc làmdạy nghềcông nghiệp phụ trợsữanước ngọtthandầuvật liệuvật liệu xây dựngmủ cao suhạt tiêuớtcâylâm sảnđiềuGaskhách sạnhội chợtriển lãmkiệntranh chấpnhựaxúc tiếnxúc tiến thương mạicần báncần muahợp tácthuếbiểu thuếđặc sảnkhách sạnnhà hàngKhokho ngoại quantiêu dùngngười tiêu dùngthiết kếđối táctìm đối tácTreMây treKhoáng sảnHải sảnThuyềnTàuVũ khíSúngBomMìnTủGiườngGạchSơnWebBáoTạp chíViệnNghiên cứuTônLịch sửVăn hóađiện ảnhSaoNgôi saoSiêu xeThị trường vàng

Copyright © 2009 - 2013  USS Corp . All rights reserved.
Giấy phép số 107/GP-TTĐT do Cục QLPTTT&TTĐT - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/8/2009.
Ghi rõ nguồn "tinkinhte.com" hoặc "Cổng thông tin kinh tế Việt Nam và thế giới " khi bạn phát hành lại thông tin từ trang này.
Địa chỉ: 13 Ngõ 54 Phố Kim Ngưu - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại:04.3972 4800 - Fax:04.3972 4801 - Mobile: 0127 399 6475 // 098 300 6168 ( Mr. Mạnh Toàn ) -  Email Tin kinh te