Tin kinh tế, tài chính, đầu tư, chứng khoán,tiêu dùng

Danh sách một số hãng tàu tại Việt Nam

1. WANHAI LINES LTD & INLACO SAIGON
Địa chỉ: 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP-HCM
Điện thoại: 821 1297; 8225720
Fax: 8251883; 8243219
Website: www.wanhai.com
Mr. Joseph lin - Trưởng Đại diện WH
Mr. Erwin H.su - Phụ trách Marketing WH

2. APM-SAIGON SHIPPING CO.LTD
Địa chỉ: lầu 7, Landmark Building, 5B Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 8230015
Fax: 8230013
Website: www.apmss.com
Mr. Morten Bruehl - Tổng giám đốc
Mr. Jesper Groennebaek - Giám đốc Tiếp thị (Sales & Marketing Manager)
Mr. Shehan Goonewardene - Kế toán trưởng (Chief Account)

3. RCL & VINATRANS

Địa chỉ: Tầng trệt, Vinatrans Building, 147 Nguyên Tất Thành, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại: 8259561; 8559562; 8259764
Fax: 8259560
Mr. David Chew - đại diện RLC
Mr. Khun Sutep Tranantasin - Vice President
Mr. Mark Ho - Assistant General Manager/regional Operation Manager

4. CNC, CONTSHIP, K/EN HUNG & VIETFRACHT
Địa chỉ: Lầu 1, Saigon Port Building, 3 Nguyễn Tất Thành, Quận 4,
Điện thoại: 8267446; 8267442; 8267443
Fax: 8267438
Mr. Y.S.Chung - Giám đốc điều hành INTEGRITY SHIPPING CO.,LTD kiêm Đại diện CNC
Mr. Hank Chung - Phụ trách Marketing INTEGRITY SHIPPING CO ,LTD
Mr. Tom Chung - Đại diện CNC

5. APL & ASACO/VIETFRACHT
Địa chỉ: Lầu 8, Diamond plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 8221 199
Fax: 8227880
Website: www.apl.com
 Ms. Ong Toi Kin - Trướng Đại diện APL
Mr. Tharatom Snsakul - Phụ trách APL Logistics

6. HEUNG A & VIETFRACHT
Địa chỉ: lầu 2, 1 1 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 8210806; 8212687; 8212688
Fax: 8210810; 8211050
Website: www.heunga-co.ki
Mr. Jae Seon Hong - Đại diện Heung A

7. EVERGREEN, HATSU MARINE & PHƯỚC VINH SƠN

Địa chỉ: 54 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 9103559; 9103565
Fax: 9103525
Website: www.evergreen-marine.com.tw
Mr. Daniel Wu - Đại diện EMC
Mr. Charles Vu - Đại diện EMC

8. DSR, LLOY TR/ESTINO & VICONSHIP
Địa chỉ hãng tàu Lloyd Triestino: lầu 1, Saigon Port Building, 3 Nguyệt
Tất Thành, Quận 4, TP.HCM
Địa chỉ hãng tàu DSR: tầng trệt, VOSA Building, 1 1 Nguyễn Công Trứ Quận 1
Địa chỉ Đại lý: tầng trệt, VOSA Building, 11 Nguyễn Huệ, Quận 1
Mr. Trần Hòa Bình - Tổng giám đốc VICONSHIP
Mrs. Trương Thị Tố Quyên - Trưởng phòng Đại lý DSR
Mr. Hoàng Đình Quảng - Trưởng phòng Đại lý Lloyd Triestino

9. P&O NEDLLOYD & C.TY ĐẠI LÝ P&O NEDLLOYD/VITRAN SCHART
Địa chỉ: Lầu 11, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1 TP.HCM
Điện thoại: 9 100097
Fax: 9100114; 9100119
Web sức: www.ponl.com
Mr. Michael Dam - Schmidt - Trường Đại diện

10 SAMUDERA & PAL SHIPPING AGENCY
Địa chỉ: 16 Phó Đức Chính, Quận 1. TP.HCM
Điện thoại: 9141102; 9141103
Fax: 9141104
E-mail: pal@hcm.vnn.vn
Mr. Jimmy Wong - Trường Đại diện

11. YANG MING & CONTINENTAL SHIPPING AGENCY CORP

Địa chỉ: phòng 810, lầu 8, Sunwah Tower Building, 115 Nguyễn Huệ. Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 8219257
Fax: 8219259
Website: www.yml.com.tw
Mr. Gerry Liu - Đại diện kiêm Phó GĐ Continental Shipping Agency Corp
Mr. Fillp Liu - Phó Đại diện

12. DONGNAMA & SAFI
Địa chỉ hãng tàu: lầu 12, 37 Tôn Đức Thấng, Quận 1, TP. HCM
Website: www.safi.com.vn
Địa chỉ Đại lý: 39 Đòan Như Hài, Quận 4
Điện thoại: 8253609; 8263/25
Fax: 8253610; 8254371
Mr. Johnny Park - Đại diện

13. CHINA SHIPPING & VOSA SG

Địa chỉ: Lầu 2, Vosa Building, 7 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 8225324; 8242277; 8210267; 8213934
Fax: 8212795
Web site: www.cnshipping.com
Mr. Lu Wen Qi - Trưởng Đại diện

14. ZIM ISRAEL NAVIGATION & VINATRANS
Địa chỉ: Lầu 1, Vinatrans Building, 147 Nguyễn Tất Thành, Quận 4,TP.HCM
Điện thoại: 9404257; 9404505
Fax: 9404475
Mr Michael W.T. Kwok – Đại diện

15. NYK LINE & VITAMAS
Địa chỉ: Lầu 6, Saigon Riverside Ottice Center, 2A – 4A Tôn Đức Thắng
Quận 1. TP.HCM
Điện thoại: 8235616 - 17 - 18 - 19
Fax: 8235614 - 15
Website: www.nykline.com
Mr. Tetsuji Kohara - Trưởng Đại diện
Mr. Kyoseke Noguchi - Phó Đại diện

16. MAERSK SEALAND
Địa chỉ: 26 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 8243252
Fax: 8231395
Websile: www.maersksealand.com
Mr. Peter Berenđsen Svarrer - Trường Đại diện
Mr. Jesper Maajen - Phó Đại diện

17. HAPAG - LLOYD & VINALINK
Địa chỉ: lầu 2, Vinatrans Building, 147 Nguyễn Tất Thành, Quận 4 TP.HCM
Điện thoại:8255339
Fax: 8255340
Website: www.hlcl.com
Mr. Nguyễn Nam Tiến - Giám đốc Vinalink
Mrs. Trần Xuân Hồng - Phó Giám đốc kìêm Trưởng phòng Đại lý

18.PIL, ACL & TRANSIMEX SG, I.T.L.

Địa chỉ: 172 Hai Bà Trưag, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 8230029; 8295033; 822Đ013
Fax: 8228566; 829601 1
Website: www.pilship.com
Địa chỉ l.T.L.: 134 Lê Lai, Quân 1
Điện thoại: 9254183; 9254185
Fax : 9254184
Website: www.aclship.com
Mr. Trần Hồng Đởm – Tổng Giám đốc

19. HANJIN SHIPPING CO& HL CARGO

Địa chỉ Hãng tàu Hanjin: Lầu 10, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 8451580
Fax: 845 1582
Website: www.hanjin.com
Địa chi đại lý HL Cargo: 208 -210 Khánh Hội. Quận 4
Điện thoại: 9406327
Fax: 94Đ6328
Mr.Su Han Kim - Đại diện
Mr. Kim Young Hee - Trường Đại diện

20. UASC,CSAV & OCEAN WAY, SAMTRA
Địa chỉ Hãng tàu: Lầu 1 1, OSIC Buìlding, 8 Nguyễn Huệ, Quận 1 TP.HCM
Điện thoại: 8256148
Fax: 8256150; 8228316
Đìa chỉ Đại lý Ocean way: A59 Nguyễn Thần Hiến. Quận 4
Điện thoại: 8254683; 8260470
Fax: 9404321
Địa chỉ Đại lý Sam tra: 75 Nguyễn Trường Tộ, Quận 4
Điện thoại: 9401372
Fax: 9401384
Mr. Andrew Ken - Trưởng Đại diện

21. COSCO & COSFI
Địa chỉ: lầu 1, 47 Phó Đức Chính, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 8217124; 8213697
Fax: 8217125
Website: www.cosfivn.com
Mr. Yin Sin Chin - Trưởng Đại diện kiêm Giám đốc COSFI

22. CCNI, WILHEMSON & SUNNY TRANSPORTATION CO.,LTĐ
Địa chỉ: 146 Khánh Hội, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại: 9402741; 9402805
Fax: 9402740
Website: www.sunnytrans.com.vn
Mr. Bùi Quốc Hùng - Giám đốc

23.TMM,LYKE LINES & VINAFREIGHT

Địa chỉ: A8 Trường Sơn, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: 8446409
Mr. Nguyễn Bích Lân - Giám đốc Vinafreight

24. JARDIN SHIPPING AGENCIES & VINAFREIGHT
Địa chỉ: R G, lầu 8 OSIC Building, 8 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 82744350
Fax: 8274346
Mr. Nguyễn Uy Vũ - Văn phòng Đại diện

25. MSC & CÔNG TY ĐẠI LÝ MSC

Địa chỉ: lầu 4, OSIC Building. 8 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 8275212 - 214
Fax: 8275216
Mr.Hòang Trọng Giang - Giám đốc

26.OOCL & GMT
Địa chỉ: tầng trệt, H.O.C Building, 2 Thi Sách, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 8292578, 8292576
Fax: 8242522
Website : www.oocl.com
Mr. Albert Chen - Đại diện

27.VINAFCO SHIPPING COMPANY
Địa chỉ: 26 Nguyễn Trường Tộ, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại: 8265953, 8265954
Fax: 8264353
Web sức: www.vinafco.com
Mr. Vũ Hòang Bảo - Phụ trách văn phòng đại diện tại TP.HCM
Đìa chỉ: tầng 7 Habour View Tower. 35 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP HCM
Điện thoại: 8218580
Fax: 8214436
Mr. Erick Kim - Đại diện KMTC

28. GERMATRANS & GERMADEPT
Địa chỉ: tầng 15 Habour View Tower, 35 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 9140141
Fax : 82 15189
Website: www.germatrans.com.vn , www.germadept.com.vn

29. TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM

Trụ sở: Tòa nhà Trung tâm TTTMHH Quốc tế (OCEAN PARK)
SỐ 1 Đào Duy Anh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội
Tổng đài: (84)45770825/26/27/28/29/30
Fax: (84)45770850/60
Email: vnl@vinalines.com.vn 
Website:  www.vinalines.com.vn  

Bài thuộc chuyên đề: Địa chỉ hữu ích: Danh sách cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

 • Đánh giá năng lực cạnh tranh: DN nên chủ động
 • Xoá và giãn tiền thuế giúp doanh nghiệp vượt qua suy thoái
 • Doanh nghiệp hiến kế
 • Những đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp
 • Hội thảo mua bán-sáp nhập doanh nghiệp VN
 • Danh sách các Sở Thương Mại - Trang 1
 • Danh sách các Sở Thương Mại - Trang 2
 • Danh sách các Sở Thương Mại - Trang 3
 • Những điều DN cần ghi nhớ
 • DN được hỗ trợ những gì?
 • DDK xây nhà máy 25 triệu USD ở Bình Dương
 • Hội thảo về chiến lược tài chính cho DN Việt Nam
 • Doanh nghiệp nào được bảo lãnh tín dụng?
 tinkinhte.com
 tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com
 tin kinh te - tinkinhte.com

 • Bầu Đức chọn Israel, Bộ Công Thương chọn Trung Quốc
 • Thay 3 giám đốc, làm ăn thua lỗ vì 2 con sư tử đá?
 • Thăng trầm: Con đường ‘bốc hơi’ ngàn tỷ của ông chủ Tôn Hoa Sen
 • Nghề thiết kế cũng cần luật lệ
 • Trò chuyện với doanh nhân: Không buông tay lúc thị trường mỏi mệt
 • Ông Phạm Nhật Vượng: Tôi chỉ tập trung vào việc của mình thôi
 • Quyết đoán nhưng không độc đoán
 • Những đại gia Việt 'siêu' kiếm tiền trong bão kinh tế
 • Túi khôn của doanh nghiệp
 • Đại gia hút thuốc lào, cưỡi Rolls-Royce: Làm khách sạn cho vui!
 • Ông Thân Đức Nam, từ “thầu phụ” đến 37 Hùng Vương
 • Sống sao để lưng đứng thẳng, đầu ngẩng cao