Làm ăn ở Trung Quốc, công ty nước ngoài vẫn bị xử ép; Trái cây Nam bộ mất mùa, xuống giá; Mỹ phạt ngân hàng Đức 41 triệu USD vì rửa tiền; Truyền thông Mỹ lạc quan về triển vọng quan hệ với Việt Nam