Honda làm ăn có lãi trở lại; Bộ Công Thương dự báo xuất khẩu quý II tiếp tục tăng trưởng; Xuất khẩu thủy sản tháng 4 ước đạt 2,1 tỷ USD; Masan báo lãi quý I giảm 6,4%, đạt 237 tỷ đồng