Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, 5 tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Vương Quốc Anh tăng trưởng dương, tăng 16,46% so với cùng kỳ năm 2015, đạt gần 2 tỷ USD.