Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam; Nhật Bản đầu tư hơn 4.800 triệu USD vào Việt Nam; Xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ 7 tháng đầu năm 2017; Xuất khẩu sang thị trường Australia, New ZeaLand: Phải nâng cao chất lượng sản phẩm