Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Saudi Arabi trong 6 tháng đầu năm 2016 giảm 8,9% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 696,5 triệu USD.