Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ trong hơn 20 năm qua, kể từ khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước được xác lập vào năm 1992. Đến năm 2001, hai nước đã tiến tới mối quan hệ toàn diện và năm 2009 đã nâng tầm quan hệ song phương thành đối tác chiến lược.