Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng máy ảnh, máy quay phim và linh kiện trong tháng 5/2018 tăng mạnh 73,4% so với tháng liền kề trước đó và cũng tăng 61,1% so với tháng 5/2017.