Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu của 10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất đạt 38,11 tỷ USD, chiếm 71,77% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước từ đầu năm đến ngày 30/4/2016 là 53,1 tỷ USD.