Xuất khẩu hạt điều sang Mỹ tăng gần 40%; Chuyên gia Mỹ lo ngại chính sách kinh tế của Tổng thống Donald Trump; Ham lãi cao, 1.586 người sập bẫy sàn vàng ảo và “ủy thác đầu tư”; Xuất khẩu xăng dầu tăng 77% trong nửa đầu tháng 8/2017