Các hãng chocolate Thụy Sĩ đang chật vật tái định vị mình trong một thị trường đang thay đổi.