Điểm đảo chiều của VN-Index được dự đoán rơi vào phiên ngày thứ 3 (18/8/2015) của tuần. Điểm số trên biểu đồ ngày có thể quay lại mốc 595 - 600 điểm vào cuối tuần.