Nợ công tăng cao, dự trữ ngoại hối giảm và những nghi vấn về cải cách kinh tế là những nguyên nhân khiến Trung Quốc bị hạ xếp hạng.