Một khi có nhà máy mới, tổng công suất giấy kraft của Dohaco sẽ có thể sánh ngang hàng với các “ông lớn” của khối ngoại.