Sau khi công ty Hà Trung Hậu kiện vì quyết định xử phạt công ty 500 triệu đồng với lý do xâm phạm nhãn hiệu bột ngọt của Ajinomoto là sai, UBND TP Đà Nẵng đã thu hồi quyết định xử phạt này.