Hàn Quốc vẫn dẫn đầu với tổng vốn đầu tư lên tới 3,42 tỷ USD, chiếm hơn 33% tổng vốn FDI vào Việt Nam.