Vương quốc không gian Asgardia vừa thông báo sắp đạt được một bước tiến quan trọng trong việc được công nhận là quốc gia đầu tiên trên quỹ đạo Trái Đất.