Một doanh nhân đi tiên phong trong lĩnh vực công nghệ xanh, sẽ biến giấc mơ xe điện trở thành hiện thực.